Schiffs-Daten - Marine von Taiwan (Nationalchina)

Schiffsdaten


Taiwan (Nationalchina)
(Formosa)

Hilfsschiffe / Auxilaries = A*

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
A 1915 Omei Maumee     1       5.000  
A 1931 Kuai Chi Tuapse     1         6320 BRT
A
A
A
1942 -44
1942 -44
1942 -44
Ta An
Ta Hsueh
Ta Peng
Cahokia
Tonkawa
Mahopac
    3 ATA/USA 44,00   534 835
A
A
A
A
1942 -43
1942 -43
1942 -43
1942 -43
?
Ta Han
Ta Tung
Ta Wan
Shakori
Tawakoni
Chickasaw
Apache
    4 ATF/USA 63,00   1.235 1.675
A 1942 Wuling Shirasaki     1       950  
A
A
1943 -44
1943 -44
CHUNG CH`UAN
Sung Shan
Vulcain
    2 Achelous-LST/USA        
A 1943 Yang Ming MB     1? Admirable/USA     950  
A 1943 Tai Hu Grapple     1 ARS/USA 65,10   1.530 1.900
A 1943 Wu Tai LST- 490     1 LST(2)/USA 100,00   1.625 4.050
A
A
A
1943
1943
1943
TA CHING
Ta Ming
Ta Wu
      3       570  
A 1944 Yung Kang Mark     1 AKL/USA 57,80   640 970
A 1944 Lien Chang       1 LSIL/USA     380  
A 1944 Chiu Hua Sgt.George D.Keathley     1 Mar.Comm.C1M/USA     4.100 6.100
A
A
A
1944 -45
1944 -45
1944 -45
Chang Pei
Hsing Lung
Lung Chuan
Pecatonica
Elkhorn
Namakagon
    3 Patapsco/USA 102,00   1.850 4.335
A 1944 Hsin Kao Towaliga     1       700 2.700
A 1944 Ta Yu       1       500  
A 1945 Chiu Lien Geronimo     1 ATA/USA     534  
A 1946 Tu Tai Cadmus     1 Mar.Comm.C 3/USA 150,00   8.200 16.600
A 1969 Wan Shou     auch für Wasser 1   93,00   1.050 4.150
A 1975 Tai Hu Ling Yuen     1 ?/USA 100,00   2.510  

Korvetten und Fregatten / Corvettes & Frigattes

FE = Korvette, FF = Fregatte, FG = Flugkörper-Fregatte

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
F 1943 Wei Yuang PCE 869     1 Admirable/USA        
F
F
F
F
1943 -44
1943 -44
1943 -44
1943 -44
TAI CHAO
Tai Chong
Tai Ho
Tai Hu
Carter
Breeman
Thomas
Bostwick
    4 Bostwick/USA        
F
F
F
F
F
F
F
F
F
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
Chung Shan
Fu Shan
Hua Shan
Lu Shan
Shoa Shan
Tai Shan
Tien Shan
Wen Shan
Yu Shan
Blessman
Truxtun
D.W.Wolf
Bull
Kline
Register
Kleinsmith
Gantner
Kinzer
    9 Crosley/USA 93,00   1.400 2.130
F 1943 Tai Kang Wyffels     1 Evarts/USA        
F 1944 -45 Ping Jin Steady       Auk/USA 67,00   890 1.250
F 1944 Te An Orangeville     1 Castle/GB        
F
F
F
1944 -45
1944 -45
1944 -45
?
CHU YUNG
Wu Cheng´
Redstart
Waxwing
Roselle
    3 Raven/USA        
F 1944 Tai Yuan Riley     1 Rudderow/USA 93,00   1.450 2.230
F
F
1944 -45
1944 -45
?
Hung Hsing
Improve
Embattle
    2 Zoll-Admirable/USA     650  

Landungsboote / landing Ships = LS

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
L
L
L
L
L
L
L
L
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
Chung Shan
Fu Shan
Hua Shan
Lu Shan
Shoa Shan
Tien Shan
Wen Shan
Yu Shan
Blessman
Truxtun
D.W.Wolf
Bull
Kline
Kleinsmith
Gantner
Kinzer
    8 Crosley/Ashlan/dUSA        
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
1943 -45
Chung Chao
CHUNG CHENG
Chung Chi
Chung Chiang
Chung Chie
Chung Chien
Chung Chih
Chung Chuan
Chung Fu
Chung Hai
Chung Hsing
Chung Hsun
Chung Kuang
Chung Lien
Chung Ming
Chung Pang
Chung Sheng
Chung Shu
Chung Ting
Chung Wan
Chung Yeh
Chung Yung
      22 LST(2)/USA 100,00   1.650 4.080
L 1944 Tung Hai Tung Hai/Whitemarsh/LSD 8     1 Ashland/USA 139,00   4.500  
L
L
L
L
L
L
1944
1944
1944
1944
1944
1944
LIEN CHENG
Lien Chieh
Lien Chu
Lien Hua
Lien Li
Lien Sheng
      6 LCI/USA        
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1944 -60
1 - 8
HO CHANG
Ho Chao
Ho Chen
Ho Cheng
Ho Chi
Ho Chien
Ho Chuan
Ho Chun
Ho Chung
Ho Deng
Ho Feng
Ho Heng
Ho Huei
Ho Meng
Ho Mou
Ho Seng
Ho Shan
Ho Shou
Ho Teng
Ho Tsung
Ho Yao
Ho Yung
      30 LCU 501/USA 35,00   134 285
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
MEI CHEN
Mei Chien
Mei Lo
Mei Ping
Mei Sung
Mei Tseng
Nei Han
Nei Ho
Nei Hua
Nei Hung
Nei I
Nei Kung
Nei Peng
Nei Wen
      14 LSM/USA 62,00   743 1.095
L 1944 Kao Hsiung Chung Hsi/Dukes City     1 LST(2)-Fü/USA 100,00   1.650 4.080
L 1944 Kaoshiung       1 Mar.Comm.C 2/USA        
L 1946 Chen Hai Fort Marion     1 Casa Grande/USA 139,00   4.800 9.375
L           400 LCM(3),(6),LCVP/USA        

Minenleger u.Minensuchboote / Mineslayers

Minensuchboote = MS, Minenleger = N

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
M
M
M
1943 -44
1943 -44
1943 -44
YUNG FENG
Yung Hsia
Yung Hsiu
      3 Admirable/USA        
M
M
M
M
M
M
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
YUNG AN
Yung Chi
Yung Chuan
Yung Hsin
Yung Nien
Yung Ping
MSC 140
AMS-152
MSC 278
MSC 302
MSC 277
MSC 140/Mimosa
    6 Bluebird/USA 42,40   335 380
M
M
M
M
M
M
M
M
M
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
1953 -58
Yung Chow
Yung Lo
Yung Yu
Yung Cheng
Yung Ching
Yung Fu
Yung Jen
Yung Shan
Yung Sui
MSC 278
MSC 306
MSC 300
AMS- 78
AMS-101
AMS- 77
AMS- 64
AMS- 63
AMS- 65
    9 MSC 268/USA        

Schnell- und Torpedoboote / Patroler

PP = Schnellboot, PF = Schnellboot (klein?), PG = Flugkörper-Schnellboot

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
1942 -44
CHING CHIANG
Chung Chiang
Fu Chiang
Hang Chiang
Hsi Chiang
Hsiang Chiang
Kung Chiang
Li Chiang
Liu Chiang
Pei Chiang
Po Chiang
Tou Chiang
Tung Chiang
Tzu Chiang
      14 PC/USA 53   280 450
P
P
P
P
P
P
1943
1943
1943
1943
1943
1943
FANG CHI
Fang I
Fang Liu
Fang Pa
Fang San
Fang Seu
      6 HDML/GB        
P 1943         8 SC/USA        
P
P
P
1943 -44
1943 -44
1943 -44
  PC 1140
PC 1142
PC 1149
  Zoll 3 PC/USA 53,00   280 450
P
P
1957
1957
FU CHOU
Hsueh Chih
      2       30  
P 1977       Zoll 2       70  
P
P
1978
1979
Lung Chiang
Sui Chiang
      2 Paek Ku 52/Korea 50,30   240 270
P 1979 -82         30 Dvora-ähnl./Israel 23,00   45  
P 1979       Zoll 3          
P 1985 ?     PSMM-   12 PSMM-5(USA) 53,60   244  

U-Boote / Submarines

SS = U-Boot, SC = Küsten-U-Boot SZ = Kleinst-U-Boot

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
S
S
1945
1946
Hai Shih
Hai Pao
Cutlass
Tusk
    2 Tench/USA 94,00   1.870 2.420
S
S
1989 ?
1989 ?
Hai Lung
      2 Walrus/NL 73,00   2.350 2.640

Zerstörer / Destroyer

DD = Zerstörer / Destroyer, DG = Lenkwaffen-Zerstörer / Destroyer

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
D
D
D
D
1939 -41
1939 -41
1939 -41
1939 -41
HANYANG
Hsuenyang
Loyang
Nanyang
Hilary P.Jones
Rodman
Benson
Plunkett
    4 Mayo-Gleaves/USA        
D
D
D
1943
1943
1943
An Yang
Kuen Yang
Kwei Yang
Kimberly
Yarnall
Twining
    3 Fletcher II/USA 115,00   2.050 2.750
D 1943 Chin Yang Mullany     1 Fletcher/USA 115,00   2.050 2.750
D
D
1944
1945
Lo Yang
Nan Yang
Taussig
John W.Thomason
    2 Allen M.Sumner,FRAM 2/USA 115,00   2.200 3.320
D
D
D
D
D
D
1944 -45
1944 -45
1944 -45
1944 -45
1944 -45
1944 -45
Heng Yang
Hsiang Yang
Hua Yang
Huei Yang
Po Yang
Yuen Yang
Samuel N.Moore
Brush
Bristol
English
Maddox
Haynsworth
    6 Allen M.Sumner/USA 115,00   2.200 3.320
D
D
D
D
1945 -46
1945 -46
1945 -46
1945 -46
?
Chao Yang
Chien Yang
Han Yang
Johnston
Hamner
James E.Kyes
Herbert J.Thomas
    4 Gearing,FRAM 1/USA 119,00   2.425 3.500
D
D
D
D
1945 -46
1945 -46
1945 -46
1945 -46
Lai Yang
Liao Yang
Shen Yang
Te Yang
Lenard F.Mason
Hanson
Power
Sarsfield
    4 Gearing,FRAM 1/USA 119,00   2.425 3.500
D 1945 Dang Yang Lloyd Thomas     1 Gearing,FRAM 2/USA 119,00   2.425 3.500
D 1945 Fu Yang Ernest G.Small     1 Gearing,FRAM 2/USA 119,00   2.425 3.500
D
D
1945
1946
Kai Yang
Lao Yang
R.B.Anderson
Shelton
    2 Gearing/USA 119,00   2.425 3.500


Suche durch meine Website:


wer die Seite direkt aufgerufen hat, klickt bitte hier , um zur Startseite zu kommen.
Diese Seite wurde am 11. November 2001 erstellt, letzte Änderung am 18. Dezember 2007
© Diethelm Glaser 2001-2007, alle Rechte vorbehalten | Seite 899

dieser Frameset Gesamte HP
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010
kostenlose Counter <BR>bei xcounter.ch
seit 19.05.2007